Call4shop.com Thailand Shopping Online

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

 • จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 • เลือกจ่ายด้วยเงินสดกับพนักงานส่ง
 • บริการส่งของขวัญ

วิธีเลือกรับสินค้าที่จุดบริการรับสินค้า คลิก

นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า (RETURN POLICY)

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 2. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมา ต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้ารับสินค้ามา
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้า และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
  ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด โทร. 02-452-9345 หรือ 090-398-1678


เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้าของทางบริษัท ข้อมูลดังนี้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านลูกค้า หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว สินค้าในสต๊อก ไม่ครบตามต้องการ (ของท่านลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอนหรือรับมาจากบัตร Visa/MasterCard (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 4 %) หรือท่านลูกค้าสามารถรอสินค้า ที่จะเข้ามาใน รอบถัดไปได้
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto)** หรือโอนเงินสด แล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 3 วัน แล้วรับเงินคืนภายใน 15 วัน*
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ที่มีมูลค้าสินค้า ตามยอดเงินได้ เปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 3 วัน
 • ในกรณีที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard หรือโอนเงินสด แล้วต้องการ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ โดยโทรแจ้งที่บริษัทฯ ในเวลาทำการ ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-452-9345 หรือ 090-398-1678 และทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกให้
 • ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด

** ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด

 ** ในกรณีคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร Visa/Master Card 4 %) ไม่นับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดราชการ

 ** ในกรณีคืนเงิน ที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) เช่น Visa/Master Card, อาจมี ค่าธรรมเนียม ตามธนาคารกำหนด

 ** ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด โทร. 02-452-9345